A periodic hybrid DFT approach (including dispersion) to MgCl2-supported Ziegler-Natta catalysts-1: TiCl4 adsorption on MgCl2 crystal surfaces

M. D'Amore, R. Credendino, P.H.M. Budzelaar, M. Causa, V. Busico

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

110 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A periodic hybrid DFT approach (including dispersion) to MgCl2-supported Ziegler-Natta catalysts-1: TiCl4 adsorption on MgCl2 crystal surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Chemistry