A percolative approach to current fluctuations in the soft breakdown of ultrathin oxides

G. Trefan, C. Pennetta, L. Reggiani

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelICNF 2001 - 16th International Conference on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations
RedacteurenG. Bosman
Plaats van productieGainesville, Florida USA
UitgeverijWorld Scientific
Pagina's735-738
ISBN van geprinte versie981-02-4677-3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit