A patterned mechanochromic photonic polymer for reversible image reveal

Pei Zhang, Xiuyi Shi, Albert P.H.J. Schenning, Guofu Zhou (Corresponding author), Laurens T. de Haan (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A patterned mechanochromic photonic polymer for reversible image reveal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen