A pareto-algebraic framework for signal power optimization in global routing

H. Shojaei, T.-H. Wu, A. Davoodi, T. Basten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A pareto-algebraic framework for signal power optimization in global routing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen