A parallel variant of LDSieve for the SVP on lattices

Artur Mariano, Thijs Laarhoven, Christian Bischof

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A parallel variant of LDSieve for the SVP on lattices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen