A nutritional comparison and production perspective: reducing the environmental footprint of the future

S.U.K. Rohmer (Corresponding author), J.C. Gerdessen, G.D.H. Claassen, J.M. Bloemhof, P. van ’t Veer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A nutritional comparison and production perspective: reducing the environmental footprint of the future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen