A numerical tool for the study of the hydrodynamic recovery of the Lattice Boltzmann Method

Guillaume Tauzin, Luca Biferale, Mauro Sbragaglia, Abhineet Gupta, Federico Toschi, Andreas Bartel, Matthias Ehrhardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A numerical tool for the study of the hydrodynamic recovery of the Lattice Boltzmann Method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen