A numerical study on the effect of anisotropy and heterogeneity on hydraulic fractures

Valliappan Valliappan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

312 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smeulders, David M.J., Promotor
  • Remmers, Joris J.C., Co-Promotor
  • Barnhoorn, Auke, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning20 nov. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4926-9
StatusGepubliceerd - 20 nov. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit