A numerical study on gas-liquid mass transfer in the rotor-stator spinning disc reactor

K.M.P. van Eeten, R. Verzicco, J. van der Schaaf, G.J.F. van Heijst, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A numerical study on gas-liquid mass transfer in the rotor-stator spinning disc reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen