A numerical study of gas dispersion over a generic frigate : RANS versus LES CFD simulations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A numerical study of gas dispersion over a generic frigate : RANS versus LES CFD simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen