A numerical model to predict abdominal aortic aneurysm expansion based on local wall stress and stiffness

F. Helderman, I.J. Manoch, M. Breeuwer, U. Kose, O. Schouten, M.R.H.M. Sambeek, van, D. Poldermans, T.M. Pattynama, W. Wisselink, A.F.W. Steen, van der, R. Krams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A numerical model to predict abdominal aortic aneurysm expansion based on local wall stress and stiffness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen