A numerical method for simulating concentrated rigid particle suspensions in an elongational flow using a fixed grid

G. D`Avino, P.L. Maffettone, M.A. Hulsen, G.W.M. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A numerical method for simulating concentrated rigid particle suspensions in an elongational flow using a fixed grid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen