A numerical-experimental analysis of microstructure evolution of tungsten under fusion conditions

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dommelen, J.A.W. (Hans), Promotor
  • Geers, Marc G.D., Promotor
Datum van toekenning7 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5261-0
StatusGepubliceerd - 7 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit