A numerical comparison between the multiple-scales and finite-element solution for sound propagation in lined flow ducts

S.W. Rienstra, W. Eversman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A numerical comparison between the multiple-scales and finite-element solution for sound propagation in lined flow ducts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen