A numerical and experimental study on passive damping of a 3D structure using viscoelastic materials

M.W.L.M. Rijnen, F. Pasteuning, R.H.B. Fey, G. Schothorst, van, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A numerical and experimental study on passive damping of a 3D structure using viscoelastic materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen