A novel technique to characterize inhomogeneous fuels for use in fluidized bed combustors and gasifiers

A.I. Berkel, van, G. Brem

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    Titel12th European Biomass Conference, Amsterdam
    StatusGepubliceerd - 2002

    Citeer dit