A novel simulation strategy for ultrafast InP/InGaAsP optoelectronic modulator analysis

F.M. Paola, de, V. Alessandro, d', A. Irace, J.H. Besten, den, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel simulation strategy for ultrafast InP/InGaAsP optoelectronic modulator analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen