A novel semi-batch autoclave reactor to overcome thermal dwell time in solvent liquefaction experiments

Jake K. Lindstrom, Jessica L. Brown, Chad A. Peterson, Arpa Ghosh, Sean A. Rollag, Panos D. Kouris, Michael D. Boot, Emiel J.M. Hensen, Preston Gable, Ryan G. Smith, Robert C. Brown (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel semi-batch autoclave reactor to overcome thermal dwell time in solvent liquefaction experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen