A novel semi-batch autoclave reactor to overcome thermal dwell time in solvent liquefaction experiments

Jake K. Lindstrom, Jessica L. Brown, Chad A. Peterson, Arpa Ghosh, Sean A. Rollag, Panos D. Kouris, Michael D. Boot, Emiel J.M. Hensen, Preston Gable, Ryan G. Smith, Robert C. Brown (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel semi-batch autoclave reactor to overcome thermal dwell time in solvent liquefaction experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen