A novel optimization design approach for Contourlet directional filter banks

Songjun Zhang, Guoan Yang, Zhengxing Cheng, H.M.M. van de Wetering, Chihiro Ikuta, Yoshifumi Nishio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
151 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel optimization design approach for Contourlet directional filter banks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Mathematics