A novel method to understand tumor cell invasion: integrating extracellular matrix mimicking layers in microfluidic chips by "selective curing"

H. Eslami Amirabadi, S. Sahebali, J.M.S. Frimat, R. Luttge, J.M.J. den Toonder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel method to understand tumor cell invasion: integrating extracellular matrix mimicking layers in microfluidic chips by "selective curing"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.