A novel method of calculating the RPA dielectric function for a semiconductor at real energies

B. Farid, D. Lenstra, W. van Haeringen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel method of calculating the RPA dielectric function for a semiconductor at real energies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie