A novel framework for the evaluation, verifications and validation of distributed applications and services

A. Liotta, C. Ragusa, M. Ballette

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1108-1113
Aantal pagina's6
TijdschriftWSEAS Transactions on Computers
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit