A Novel Configuration for the Doherty Amplifier for Bandwith and Load Modulation Enhancement

M. Sarkeshi, L. Ooi Ban, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProRisc 2008, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit