A novel complementary push-push frequency doubler with negative resistor conversion gain enhancement

Y. Liu, Z. Li, H. Gao, Q. Li, Z. Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
841 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel complementary push-push frequency doubler with negative resistor conversion gain enhancement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen