A novel CGC-CGC-MS configuration for the analysis of dioxins and furans

F. David, P.J.F. Sandra, A. Hoffman, J. Gerstel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel CGC-CGC-MS configuration for the analysis of dioxins and furans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen