A note on van der Pol's equation

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-406
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume1
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1946
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit