A note on unser-zerubia generalized sampling theory for the linear interpolator

A.J.E.M. Janssen, T. Kalker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on unser-zerubia generalized sampling theory for the linear interpolator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen