A note on two problems in connexion with graphs

E.W. Dijkstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15614 Citaten (Scopus)
  8 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)269-271
  TijdschriftNumerische Mathematik
  Volume1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1959

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on two problems in connexion with graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit