A note on the useful properties of Stuvel's index numbers

J. IJzeren, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)429-439
TijdschriftEconometrica
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1958

Citeer dit