A note on the use of the product of spacings in Bayesian inference

F.P.A. Coolen, M.J. Newby

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  45 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The product of spacings is suggested as an alternative to the likelihood in Bayesian inference. It is shown the product of spacings can be used in place of the likelihood in Bayesian inference without losing the structure and properties of the Bayesian method. The method is also shown to have computational advantages. Keywords: likelihood; Bayes theorem; Bayesian inference; product of spacings; estimation; posterior densities.
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's10
  StatusGepubliceerd - 1990

  Publicatie series

  NaamMemorandum COSOR
  Volume9035
  ISSN van geprinte versie0926-4493

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on the use of the product of spacings in Bayesian inference'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Citeer dit

  Coolen, F. P. A., & Newby, M. J. (1990). A note on the use of the product of spacings in Bayesian inference. (Memorandum COSOR; Vol. 9035). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.