A note on the uniqueness of portfolio choice

P.L. Davies, G. Ronning

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on the uniqueness of portfolio choice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie