A note on the uniqueness of portfolio choice

P.L. Davies, G. Ronning

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)481-484
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Financial and Quantitative Analysis
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on the uniqueness of portfolio choice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit