A note on the operators arising in spline approximation

E.W. Cheney, F. Schurer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on the operators arising in spline approximation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.