A note on the evaluation of the mean value scheme for closed multichain queueing networks

J.B.M. van Doremalen

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    36 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on the evaluation of the mean value scheme for closed multichain queueing networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde