A note on stabilization by dynamic high gain output feedback

H.L. Trentelman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on stabilization by dynamic high gain output feedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics

Mathematics