A note on slowly oscillating functions

J. Korevaar, T. Aardenne-Ehrenfest, van, N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  91 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-86
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 2, 23
  StatusGepubliceerd - 1949

  Citeer dit