A note on scoring rules that respect majority in choice and elimination

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-354
TijdschriftMathematical Social Sciences
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit