A note on "Proof of a remarkable identity'' [Simon Stevin 58 (1984), no. 3, 219-241; MR 86a:40002] by C. C. Grosjean

P.J. Doelder, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-195
  TijdschriftSimon Stevin : Wis- en Natuurkundig Tijdschrift
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit