A note on pooling of labels in random fields

M.N.M. Lieshout, van, R.S. Stoica

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

This paper studies the effect on the interaction structure arising from merging labels in certain classes of random field models. Keywords: Label merging; Markov connected component field; Markov random field.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1431-1436
TijdschriftStatistics and Probability Letters
Volume80
Nummer van het tijdschrift17-18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on pooling of labels in random fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit