A note on maximal covering location games

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this note we introduce and analyze maximal covering location games. As the core may be empty, several sufficient conditions for core non-emptiness are presented. For each condition we provide an example showing that when the condition is not satisfied, core non-emptiness is not guaranteed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)98-103
Aantal pagina's6
TijdschriftOperations Research Letters
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on maximal covering location games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit