A note on Kline's Bessel-function expansion

C.J. Bouwkamp, H. Bremmer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)130-134
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1951

  Citeer dit