A note on hyperbolic polynomials

W.A.A. Nuij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on hyperbolic polynomials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde