A note on comparing response times in the M/GI/1/FB and M/GI/1/PS queues

A.C. Wierman, N. Bansal, M. Harchol-Balter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on comparing response times in the M/GI/1/FB and M/GI/1/PS queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics