A note on being healthy - reply : on Elselijn Kingma's What it is to be healthy?

E.M. Kingma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
63 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-137
Aantal pagina's2
TijdschriftDiametros
Volume31
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit