A note on Bayesian decision theory with imprecise prior probabilities

F.P.A. Coolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-27
TijdschriftKwantitatieve Methoden
Volume47
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit