A note on a special difference equation

J.B. Alblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on a special difference equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde