A note on a sequential up-and-down method of threshold finding

B.L. Cardozo, Th.A. Jong, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)125-127
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1971

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on a sequential up-and-down method of threshold finding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit