A nonlinear flux approximation scheme for the viscous burgers equation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A nonlinear flux approximation scheme for the viscous burgers equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde