A non-quadratic criterion for stability of forced oscillations

A.Y. Pogromskiy, Alexey Matveev

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  8 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A non-quadratic criterion for stability of forced oscillations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen