A non-isolated power-combining antenna for outphasing radio transmitters

F.P. Wilt, van der, E. Habekotté, A.B. Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A non-isolated power-combining antenna for outphasing radio transmitters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering